Juridische disclaimer van Autobedrijf Hamers

De Autobedrijf Hamers internetsite www.autohamers.nl

Autobedrijf Hamers stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site ten allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de Autobedrijf Hamers internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Autobedrijf Hamers B.V., officieel dealer van Skoda automobielen in Nederland en/of haar leveranciers & importeur Pon Mobiel B.V. (hiervoor en in het vervolg aangeduid met ‘Autobedrijf Hamers’). Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, reproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Autobedrijf Hamers.

Virussen en veiligheid

De Autobedrijf Hamers internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet-Autobedrijf Hamers sites. Autobedrijf Hamers is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Uw vragen, suggesties en commentaar

Autobedrijf Hamers wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij u ontvangen wordt door Autobedrijf Hamers gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Autobedrijf Hamers behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.

Door Autobedrijf Hamers verzonden e-mail

Door Autobedrijf Hamers verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaarmaken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Autobedrijf Hamers staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.